Når du trenger en advokat
som bryr seg

Vi er RettAdvokat
_____

RettAdvokat
.

RettAdvokat består av erfarne og engasjerte advokater med spesialkompetanse innen en rekke fagfelt.

Vi holder høyt faglig og etisk nivå, og som klient hos oss kan du føle deg trygg på at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

I RettAdvokat har vi tre leveregler som definerer vår kultur og er kjernen i alt vi gjør:

VI BRYR OSS
VI KAN VÅRE TING
VI STÅR PÅ

Hos RettAdvokat er alle saker like viktige. Vi legger stor vekt på nært og godt samarbeid med klientene våre og streber alltid etter å finne den aller beste løsningen i hver sak.

RettAdvokat har gunstige priser sammenlignet med andre advokatfirmaer, og vi undersøker alltid om våre klienter har rett til fri rettshjelp.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Du finner oss i Vågsallmenningen 10 i Bergen sentrum.

Vi ser frem til å kunne bistå deg.

RettAdvokat holder et lavt prisnivå for å  kunne gjøre advokattjenester tilgjengelig for flere.

Vår timepris tilsvarer den offentlige salærsatsen. Fra 1. januar 2024 er  timeprisen kr 1 215 + mva (totalt  kr 1 519).

Til sammenlikning var timepris for advokattjenester i 2018 i gjennomsnitt kr 2 130 (inkl. mva).

(Kilde: Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2019, siste undersøkelse som inkluderer timepris)

Våre advokater er spesialister innen:

Bistandsadvokat, Arverett, Barne- og familierett, Barnebortføring, Barnevern, Psykisk helsevern, Strafferett, Utlendingsrett, Voldsoffererstatning

En vanskelig situasjon kan bli lettere med
RettAdvokat til rett tid

Barne- og familierett
Barne- og familierett

I foreldretvister og barnevernssaker er vårt fokus å bidra til en løsning til beste for barnet.

Bistandsadvokat
Bistandsadvokat

Den som er utsatt for visse typer straffbare handlinger, har rett til å få oppnevnt gratis bistandsadvokat.

Barnevern
Barnevern

RettAdvokat har lang erfaring med å representere klienter i barnevernssaker.

Fri rettshjelp
Fri rettshjelp

Personer med lav inntekt og lav formue kan få dekket utgifter til advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Arverett og Arveplanlegging
Arverett og Arveplanlegging

RettAdvokat tilbyr god og rimelig bistand i forbindelse med arveoppgjør og arveplanlegging.

Utlendingsrett
Utlendingsrett

Vi yter bistand til utlendinger som søker opphold i Norge på grunnlag av asyl/beskyttelse, familiegjenforening og arbeid.

Kontakt oss
______

RettAdvokat