Bistandsadvokat

Hvert år blir mange kvinner, menn og barn rammet av alvorlig kriminalitet. Den som utsettes for mishandling i familieforhold eller for voldtekt eller andre seksuelle overgrep, har ofte nok med å fungere i hverdagen og forsøke å gjenvinne tryggheten. Møtet med politi og rettsvesen kan da bli en stor tilleggsbelastning. Våre erfarne bistandsadvokater vil bidra til å gjøre en vanskelig og uoversiktlig situasjon tryggere og enklere å håndtere.

Som offer i en alvorlig straffesak vil du ha krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Rett til bistandsadvokat gjelder først og fremst i følgende saker:

  • Mishandling fra ektefelle/samboer eller andre nære familiemedlemmer
  • Voldtekt og seksuelle overgrep
  • Etterlatte ved dødsfall på grunn av straffbar handling
  • Tvangsekteskap
  • Menneskehandel

Hvis du er utsatt for slike straffbare handlinger og er usikker på om du skal anmelde saken til politiet, vil du ha krav på tre timers fri rettshjelp for å få en vurdering av saken og informasjon om dine rettigheter og hva du kan forvente deg hvis du går videre med saken. Hvis saken anmeldes, vil du ha rett til bistandsadvokat gjennom hele prosessen frem til endelig avgjørelse/dom i saken. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg under politiavhør og i retten og fremme eventuelle erstatningskrav på dine vegne. Selv om en sak blir henlagt, vil bistandsadvokaten bistå med å søke voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

RettAdvokat har lang erfaring fra arbeid som bistandsadvokat og kan gi deg den juridiske hjelpen du trenger på ethvert trinn i saken.