Rikke Vittersten

Rikke har vært ansatt som advokatfullmektig i RettAdvokat siden januar 2024. Hun har flere års verdifull erfaring bak seg som prosjektleder i Ung Rettshjelp. Rikke tar oppdrag som bistandsadvokat for voldsofre og arbeider også med utlendingsrett, barnevernrett og barne- og familierett.

  • Bistandsadvokat for voldsofre
  • Utlendingsrett
  • Barnevernrett
  • Barne- og familierett.

Rikke har flere års verdifull erfaring bak seg som prosjektleder i Ung Rettshjelp, Kirkens Bymisjon.

Rikke var ferdig utdannet som jurist fra Universitetet i Bergen i 2020

+47 40 53 40 60

RettAdvokat