Linda Sørfonn Moe

Linda Sørfonn Moe var ferdig utdannet jurist i 2010, og har arbeidet som advokatfullmektig/advokat siden 2015. I RettAdvokat arbeider Linda for det meste som bistandsadvokat for voldsofre, og med barne- og familierett. Linda tar også oppdrag innen utlendingsrett, psykisk helsevern og barnevernrett. I tillegg til erfaring fra advokatvirksomhet har Linda erfaring fra offentlig forvaltning.

  • Bistandsadvokat
  • Barne- og familierett
  • Barnevern
  • Utlendingsrett
  • Psykisk helsevern
  • 2020 – dd – Advokat RettAdvokat ANS
  • 2015 – 2020 – Advokatfullmektig/advokat, DalheimRasmussen Advokatfirma ANS
  • 2010 – 2015 – Rådgiver, Konkurransetilsynet
  • 2010 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2009 – American University, Washington DC. Spesialfag: Strafferett og internasjonal rett

+47 400 43 776

RettAdvokat