Kristine Aarre Hånes

Kristine er utdannet siviløkonom og jurist og er daglig leder og advokat i RettAdvokat. Hun har en variert yrkesbakgrunn og  bred internasjonal erfaring. I RettAdvokat arbeider Kristine mest som bistandsadvokat for ofre for vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og menneskehandel. I tillegg har hun utlendingsrett og barne- og familierett som sine spesialfelt. Kristine står oppført på Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse på barnebortføring og Utlendingsdirektoratets liste over godkjente asyladvokater.  Kristine behersker engelsk, tysk og spansk.

 • Bistandsadvokat
 • Barne- og familierett
 • Barnebortføring
 • Voldsoffererstatning
 • Utlendingsrett

2004 – dd          Advokat/partner/daglig leder i RettAdvokat ANS

   • Foreleser ved Sjøkrigsskolen (kontraktsrett)
   • Foreleser ved Treider College (familie- og arverett)
   • Foreleser ved Folkeuniversitetet Vest (avtalerett og fast eiendom)
   • Foreleser ved BI (skatterett)

2018                 Volunteer, Fundación Granitos de Paz, Colombia
2016                 Volunteer, Dråpen i Havet, Chios, Hellas
2010                 Volunteer, Save the Children, Nepal
2002 – 2004     Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
2001 – 2002     Advokatfullmektig, PwC Consulting, Bergen
1997 – 2001     Senior bedriftsrådgiver, PwC Consulting, Oslo
1997                 Freelance consultant, London (Lloyds of London)
1995 – 1997     Account Director, ST Enterprise/WPP Group, UK
1991 – 1994     Produktsjef i Orkla, Trondheim og Oslo

2001

 • Cand.jur., Universitetet i Bergen

1995

 • Master of Business Administration (MBA), Cranfield School of Management, England
 • Postgraduate Diploma in Marketing (MDip), Chartered Institute of Marketing, England

1991

 • Siviløkonom, (BSc (Hons) Management Sciences), University of Manchester, England / Universität Kassel, Tyskland

+47 92 21 08 83

RettAdvokat