Hilde Cecilie Matre

Hilde Cecilie var ferdig utdannet jurist i 1999. Som advokat har hun jobbet både med forretnings- og privatklienter. I 2004 fikk hun autorisasjon til å drive mekling i tvister etter Advokatforeningens regler. Siden 2005 har hun hovedsakelig arbeidet som bistandsadvokat for voldsofre og har omfattende prosedyreerfaring bl.a. innen dette fagområdet.

  • Bistandsadvokat
  • Barne- og familierett
  • Barnevernrett
  • Voldsoffererstatning
2005 – dd       Advokat og partner i RettAdvokat ANS

      • Foreleser ved Treider College (familie- og arverett)
      • Foreleser ved Sjøkrigsskolen (erstatningsrett)

2002 – 2005    Advokatfullmektig/advokat i Vogt & Wiig AS
2001 – 2002    Advokatfullmektig i Andersen Legal ANS
1999 – 2000    Konsulent ved Høgskolen i Bergen

1999    Cand.jur., Universitetet i Bergen
2004    Autorisert som mekler av Advokatforeningen

+47 957 81 400

RettAdvokat