Fri rettshjelp

RettAdvokat yter fri rettshjelp innen en rekke fagfelt, herunder barnefordeling/samværsrett, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, barnebortføring, barnevernssaker, tvangsekteskap, m.m.

Du har krav på fri rettshjelp for slike saker dersom din årlige inntekt er under kr 350 000 og din formue under kr 100 000 (ikke medregnet verdi på eiendom). Er du gift eller samboende, innvilges fri rettshjelp dersom deres felles årlige inntekt er under kr 540 000.

Som regel må du betale en egenandel. Egenandelen utgjør fra 1. januar 2024 kr 1 215. Dersom saken havner i rettsapparatet, må du betale en høyere egenandel. Maks egenandel er da kr 9 720. Personer med en årlig inntekt under kr 100 000 skal ikke betale egenandel.

Det er ingen inntektskrav og ingen egenandel i barnevernssaker for Barneverns- og helsenemnda, i straffesaker der man har rett til bistandsadvokat, det vil si saker om seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, m.m. Det er heller ingen inntektskrav eller egenandel i utlendingssaker der det er gitt avslag på asyl eller gjort vedtak om utvisning. I slike saker har  alle krav på fri rettshjelp.

Ta gjerne kontakt med RettAdvokat for mer informasjon om fri rettshjelp.

Barne- og familierett

Barne- og familierett

I foreldretvister og barnevernssaker er vårt fokus å bidra til en løsning til beste for barnet.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Den som er utsatt for visse typer straffbare handlinger, har rett til å få oppnevnt gratis bistandsadvokat.

Barnevern

Barnevern

RettAdvokat har lang erfaring med å representere klienter i barnevernssaker.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Personer med lav inntekt og lav formue kan få dekket utgifter til advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Arverett og Arveplanlegging

Arverett og Arveplanlegging

RettAdvokat tilbyr god og rimelig bistand i forbindelse med arveoppgjør og arveplanlegging.

Utlendingsrett

Utlendingsrett

Vi yter bistand til utlendinger som søker opphold i Norge på grunnlag av asyl/beskyttelse, familiegjenforening og arbeid.