Strafferett

RettAdvokat har lang erfaring med alle typer forsvareroppdrag.

Dersom du er siktet eller tiltalt i en straffesak, har du rett til å la deg bistå av en forsvarer på ethvert trinn i saken. Du kan selv velge hvem du vil ha som forsvarer.

Som forsvarer kan vi bistå deg i avhør hos politiet, gjennomgå og vurdere sakens dokumenter og representere deg i rettsmøter, enten det gjelder spørsmål om varetektsfengsling eller ordinær hovedforhandling.

Med noen få unntak vil det i de fleste straffesaker være slik at forsvareren betales av det offentlige.

I RettAdvokat har vi lang erfaring med å bistå klienter i straffesaker, og vi er alltid opptatt av at klientene skal bli best mulig ivaretatt i alle de ulike fasene av en straffesak overfor både politi, påtalemyndighet og domstoler. Som forsvarer vil vi også kunne bistå med å søke erstatning for uberettiget straffeforfølgning.

Ta gjerne kontakt, så undersøker vi raskt om du har krav på forsvarer betalt av det offentlige.