Fri rettshjelp

RettAdvokat yter fri rettshjelp innen en rekke fagfelt, herunder barnefordeling/samværsrett, barnebortføring, barnevernssaker, tvangsekteskap, arbeidsgivertvister, voldsoffererstatning, m.m.

Du har krav på fri rettshjelp for slike saker dersom din årlige inntekt er under kr 320 000 og din formue under kr 100 000 (ikke medregnet verdi på eiendom). Er du gift eller samboende, innvilges fri rettshjelp dersom deres felles årlige inntekt er under kr 490 000.

Som regel må du betale en egenandel. Egenandelen utgjør fra 1. januar 2022 kr 1 121. Dersom saken havner i rettsapparatet, må du betale en høyere egenandel. Maks egenandel er da kr 8 968. Personer med en årlig inntekt under kr 100 000 skal ikke betale egenandel. Det er ingen inntektskrav og det påløper heller ikke egenandel i barnevernssaker for Fylkesnemnda, i straffesaker der man har rett til bistandsadvokat eller forsvarer, eller utlendingssaker der det er gitt avslag på asyl eller gjort vedtak om utvisning.

Ta gjerne kontakt med RettAdvokat for mer informasjon om fri rettshjelp.