Fri rettshjelp

RettAdvokat yter fri rettshjelp innen en rekke fagfelt, herunder barnefordeling/samværsrett, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, barnebortføring, barnevernssaker, tvangsekteskap, m.m.

Du har krav på fri rettshjelp for slike saker dersom din årlige inntekt er under kr 350 000 og din formue under kr 100 000 (ikke medregnet verdi på eiendom). Er du gift eller samboende, innvilges fri rettshjelp dersom deres felles årlige inntekt er under kr 540 000.

Som regel må du betale en egenandel. Egenandelen utgjør fra 1. januar 2023 kr 1 140. Dersom saken havner i rettsapparatet, må du betale en høyere egenandel. Maks egenandel er da kr 9 120. Personer med en årlig inntekt under kr 100 000 skal ikke betale egenandel.

Det er ingen inntektskrav og ingen egenandel i barnevernssaker for Barneverns- og helsenemnda, i straffesaker der man har rett til bistandsadvokat, det vil si saker om seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, m.m. Det er heller ingen inntektskrav eller egenandel i utlendingssaker der det er gitt avslag på asyl eller gjort vedtak om utvisning. I slike saker har  alle krav på fri rettshjelp.

Ta gjerne kontakt med RettAdvokat for mer informasjon om fri rettshjelp.