Arbeidsrett

RettAdvokat yter juridisk bistand til både arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med saker etter arbeidsmiljøloven. Dersom du som ansatt har fått varsel om mulig oppsigelse eller er sagt opp fra din stilling, kan det være naturlig og nødvendig å kontakte advokat. Vi kan i slike saker bistå i forbindelse med forhandlinger med arbeidsgiver. Da de fleste slike tvister lar seg løse i minnelighet, vil det være av stor betydning å rådføre seg med advokat på et så tidlig stadium som mulig for å øke mulighetene for en forhandlingsløsning. Dersom det ikke lar seg gjøre å komme fram til en løsning, kan RettAdvokat føre saken din ved en eventuell rettslig tvist om oppsigelsens gyldighet.

Som arbeidsgiver har man en rekke lovbestemmelser å forholde seg til. Dette gjelder både regler om ansettelser og de ansattes arbeidsmiljø og regler knyttet til nedbemanning og oppsigelser. Ved å kontakte advokat i god tid før oppsigelser sendes, kan man forsikre seg om at prosessen skjer på riktig måte slik at man ikke trår feil i forhold til regelverket på området. For arbeidsgiver er noen timers advokathjelp en rimelig forsikring for å forhindre senere rettslige konflikter. Dersom en rettslig prosess ikke er til å unngå, tar RettAdvokat også prosessoppdrag for arbeidsgiver.