Psykisk Helsevern

RettAdvokat yter bistand innen psykisk helsevern, både til pasienter og pårørende.

RettAdvokat bistår i saker hvor det er fremsatt klage over tvangsinnleggelse og/eller annen tvangsbehandling. Alle vedtak om tvangsbehandling kan påklages, og skal behandles av kontrollkommisjonen eller av fylkeslegen. Vi kan bistå med å føre saken for kontrollkommisjonen eller fylkeslegen. Vi kan også ta saken videre til domstolen der dette er hensiktsmessig.

En klage på tvangsbehandling kan fremsettes muntlig eller skriftlig til kontrollkommisjonen, helsepersonell eller institusjonen det gjelder. Ved en klage har du har rett til å la deg bistå av advokat, og du har krav på fri rettshjelp.

RettAdvokat bistår i saker som gjelder tvangsinnleggelse eller opprettholdelse av tvang, klage over tvangsmedisinering, og overføring til ny behandling mot pasientens samtykke. Vi bistår også pårørende som ønsker å klage på vedtak.