Stine Antonie Aksnes Aarli

Stine ble uteksaminert med Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2017. Hun har tidligere arbeidet i to år som advokatfullmektig i Advokatfirma Blikra, Slotterøy og Fonn i Førde innenfor et bredt saksfelt. I RettAdvokat arbeider Stine hovedsakelig som bistandsadvokat for voldsofre, og med arverett, barne – og familierett.

  • Arverett
  • Barne- og familierett
  • Barnevernsrett
  • Strafferett
  • Voldsoffererstatning