Per-Erik Gåskjenn

Per-Erik var ferdig utdannet jurist i 1994 og har arbeidet som advokat siden 2000. I RettAdvokat arbeider han spesielt med utlendingsrett, arbeidsrett, strafferett, eiendomsrett og saker vedrørende barn og barnevern.

Per-Erik har prosedert en rekke saker i retten både i tvister mellom privatpersoner, i barnevernssaker og som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Han har i mange saker bistått klienter i barnevernssaker for Fylkesnemnda, klagesaker i Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og i klagesaker for Utlendingsnemnda.  Per-Erik har vært timelærer i rettslære ved Sjøkrigsskolen og har undervist i internasjonale menneskerettigheter ved Folkeuniversitetet. Han har tidligere erfaring som dommerfullmektig ved Bergen tingrett samt erfaring fra offentlig forvaltning, herunder Utlendingsdirektoratet (UDI) og trygdeetaten. Per-Erik har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.

Han har siden januar 2021 fast verv som nestleder for Kontrollkommisjonen for Haukeland sykehus

 • Arbeidsrett
 • Strafferett
 • Barne- og familierett
 • Barnevernrett
 • Utlendingsrett
 • Eiendomsrett
 • Psykisk helsevern

2005 – dd        Advokat og partner i RettAdvokat ANS

   • Foreleser ved Sjøkrigsskolen (rettslære)
   • Foreleser ved Treider College (fast eiendoms rettsforhold)
   • Foreleser ved Folkeuniversitetet Vest (menneskerettigheter)
   • Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett

2002 – 2004    Advokat i advokatfirmaet Vogt & Wiig AS, Bergen
2000 – 2002    Advokat i advokatfirmaet Andersen Legal, Bergen
1997 – 2000     Dommerfullmektig vedBergen byfogdembete og Bergen tingrett
1997 –                Juridisk konsulent ved Namsmannen i Bergen
1996 –                Juridisk konsulent ved trygdeetaten, Bergen
1995 –                Advokatfullmektig i varemerke- og patentbyrået ActioLassen, Bergen
1991 – 1994       Juridisk konsulent i Utlendingsdirektoratet (UDI), Oslo

1993 – Cand.jur., Universitetet i Bergen

 • Spesialfag:
  • Varemerke- og patentrett
  • Menneskerettigheter