Per-Erik Gåskjenn

Per-Erik var ferdig utdannet jurist i 1994 og har arbeidet som advokat siden 2000. I RettAdvokat arbeider han spesielt med utlendingsrett, arbeidsrett, strafferett og saker vedrørende barn og barnevern.

Per-Erik er også timelærer i rettslære ved Sjøkrigsskolen og har undervist i internasjonale menneskerettigheter ved Folkeuniversitetet. Han har tidligere erfaring som dommerfullmektig ved Bergen tingrett samt erfaring fra offentlig forvaltning, herunder Utlendingsdirektoratet og trygdeetaten. Per-Erik har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.

  • Arbeidsrett
  • Strafferett
  • Barne- og familierett
  • Barnevernrett
  • Utlendingsrett
  • Fast bostyrer i konkursbo

1991 – 1994 – Juridisk konsulent ved juridisk avdeling i Utlendingsdirektoratet, Oslo
1995 – Advokatfullmektig i varemerke- og patentbyrået ActioLassen, Bergen
1996 – Juridisk konsulent ved trygdeetaten, Bergen
1997 – Juridisk konsulent ved Namsmannen i Bergen
1997 – 2000 – Dommerfullmektig ved Bergen byfogdembete og Bergen tingrett
2000 – 2002 – Advokat i advokatfirmaet Andersen Legal, Bergen
2002 – 2004 – Advokat i advokatfirmaet Vogt & Wiig AS, Bergen
2005 – dd – Advokat og partner i RettAdvokat ANS
– Foreleser ved Sjøkrigsskolen (rettslære)
– Foreleser ved Treider College (fast eiendoms rettsforhold)
– Foreleser ved Folkeuniversitetet Vest (menneskerettigheter)
– Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett
– Fast bostyrer ved Bergen tingrett

1993 – Cand.jur., Universitetet i Bergen
Spesialfag – «Varemerke- og patentrett» og «Menneskerettigheter»