Kristine Aarre Hånes

Kristine er utdannet siviløkonom og jurist. Som advokat har hun erfaring innen både forretningsjuss og privatjuss. I RettAdvokat arbeider hun spesielt med barne- og familierett, utlendingsrett og som bistandsadvokat for ofre for familievold, seksuelle overgrep og menneskehandel. Kristine har bred prosedyreerfaring i tingrett, lagmannsrett, Fylkesnemnda og Utlendingsnemnda. Hun står oppført på Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse på barnebortføring. Kristine har en variert yrkesbakgrunn og internasjonal erfaring og snakker engelsk, tysk og spansk.

  • Bistandsadvokat
  • Barne- og familierett
  • Barnebortføring
  • Utlendingsrett

1991 – 1994 – Produktsjef i Orkla (Nidar og Viking Fottøy)
1995 – 1997 – Account Director, ST Enterprise (WPP Group), London
1997 – Freelance consultant, London (for Lloyds of London, m.fl.)
1997 – 2001 – Senior bedriftsrådgiver, PwC Consulting (PricewaterhouseCoopers)
2001 – 2002 – Advokatfullmektig, PwC Consulting (PricewaterhouseCoopers)
2002 – 2004 – Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
2010 – Prosjektleder Child Rights Governance, Save the Children, Katmandu, Nepal
2004 – dd – Advokat og partner/daglig leder i RettAdvokat ANS
– Foreleser ved Sjøkrigsskolen (kontraktsrett)
– Foreleser ved Treider College (familie- og arverett)
– Foreleser ved Folkeuniversitetet Vest (avtalerett og fast eiendom)
– Foreleser ved BI (skatterett)

1991 – Siviløkonom, University of Manchester, England / Universität Kassel, Tyskland
1995 – Master of Business Administration (MBA), Cranfield School of Management, England
1995 – Postgraduate Diploma in Marketing, Chartered Institute of Marketing, England
2001 – Cand.jur., Universitetet i Bergen