Hilde Cecilie Meyer

Hilde Cecilie var ferdig utdannet jurist i 1999. Som advokat har hun jobbet både med forretnings- og privatklienter. I 2004 fikk hun autorisasjon til å drive mekling i tvister etter Advokatforeningens regler. Siden 2005 har hun hovedsakelig arbeidet som bistandsadvokat for voldsofre og har omfattende prosedyreerfaring bl.a. innen dette fagområdet.

  • Bistandsadvokat
  • Barne- og familierett
  • Barnevernrett
  • Arbeidsrett

1999 – 2000 – Konsulent ved Høgskolen i Bergen
2001 – 2002 – Advokatfullmektig i Andersen Legal ANS
2002 – 2005 – Advokatfullmektig/advokat i Vogt & Wiig AS
2005 – d.d. – Advokat og partner i RettAdvokat ANS
– Foreleser ved Treider Colelge (familie- og arverett)
– Foreleser ved Sjøkrigsskolen (erstatningsrett)

1999 – Cand.jur., Universitetet i Bergen
2004 – Autorisert som mekler av Advokatforeningen