Dorthe Brubak Borgen

Dorthe er advokatfullmektig i RettAdvokat og jobber innen områdene barne- og familierett, utlendingsrett, strafferett og voldsoffererstatning. Hun er utdannet fra Universitetet i Bergen hvor hun skrev masteravhandling om samtykkekrav i voldtektsstraffebudet.  Tidligere har Dorthe vært engasjert som saksbehandler i Jussformidlingen hvor hun opparbeidet seg erfaring innen arbeidsrett, kontraktsrett og trygderett.

  • Barne- og familierett
  • Barnevernsrett
  • Strafferett
  • Bistandsadvokat
  • Voldsoffererstatning

2022 – dd      Advokatfullmektig, RettAdvokat ANS

2021               Advokatmedarbeider, RettAdvokat ANS

2020-2021    Saksbehandler, Jussformidlingen

2020-2020   Fengselsbetjent, Kriminalomsorgen

2019-2020    Advokatmedarbeider, RettAdvokat ANS

2019-2020    Rettsvitne, Hordaland Tingrett

2016-2021    Master ved Rettsvitenskap,  Universitetet i Bergen