Dorthe Brubak Borgen

Dorthe jobber som juridisk assistent i RettAdvokat, ved siden av å være masterstudent ved Universitet i Bergen. Masteravhandlingen tar for seg debatten om et samtykkekrav i voldtektstraffebudet. Hun har tidligere vært engasjert som saksbehandler i Jussformidlingen hvor hun hovedsakelig har jobbet med arbeidsrett, kontraktsrett og trygderett. Fra januar 2022 vil hun tre inn i stillingen som advokatfullmektig.

  • Barne- og familierett
  • Barnevernsrett
  • Strafferett
  • Voldsoffererstatning