Dorthe Brubak Borgen

Dorthe er nyutdannet jurist fra Universitetet i Bergen og ansatt som advokatfullmektig i RettAdvokat. Under studiene jobbet hun deltid i RettAdvokat og har allerede opparbeidet seg erfaring innen områdene barne- og familierett, strafferett og voldsoffererstatning. Hun har nylig skrevet en masteravhandling om samtykkekrav i voldtektstraffebudet. Tidligere har Dorthe vært engasjert som saksbehandler i Jussformidlingen hvor hun hovedsakelig jobbet med arbeidsrett, kontraktsrett og trygderett.

  • Barne- og familierett
  • Barnevernsrett
  • Strafferett
  • Bistandsadvokat
  • Voldsoffererstatning

2022 – dd      Advokatfullmektig, RettAdvokat ANS

2021               Advokatmedarbeider, RettAdvokat ANS

2020-2021    Saksbehandler, Jussformidlingen

2020-2020   Fengselsbetjent, Kriminalomsorgen

2019-2020    Advokatmedarbeider, RettAdvokat ANS

2019-2020    Rettsvitne, Hordaland Tingrett

2016-2021    Master ved Rettsvitenskap,  Universitetet i Bergen