Benedikte A Svensson

Benedikte har arbeidet i RettAdvokat siden våren 2020 og fikk sin advokatbevilling våren 2022. Hun bistår i hovedsak klienter innen barne- og familierett og voldsofre i straffesaker. Hun er en dyktig jurist og tilbakemeldingene fra klientene er at hun i møte med dem er engasjert, behagelig, flink og effektiv. Benedikte er utdannet ved Universitetet i Tromsø.

  • Barne- og familierett
  • Barnevernsrett
  • Voldsoffererstatning
  • Strafferett

2020 – 2022    Advokatfullmektig i RettAdvokat ANS
2018 – 2020    Studentmedarbeider/sekretær i Advokatfellesskapet Falch
2018                 Gruppeleder i Jusshjelpa i Nord-Norge
2017                 Saksbehandleri i Jusshjelpa i Nord-Norge

2020 – Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø