Benedikte A Svensson

Benedikte har vært ansatt som advokatfullmektig i RettAdvokat siden våren 2020. Hos oss bistår hun i hovedsak klienter innen barne- og familierett og voldsofre i straffesaker. Hun er en dyktig jurist og tilbakemeldingene fra klientene er at hun i møte med dem er engasjert, behagelig, flink og effektiv. Benedikte er utdannet ved Universitetet i Tromsø , og skrev der masteravhandling om etterforsking av seksuelle overgrep mot barn.

  • Barne- og familierett
  • Barnevernsrett
  • Voldsoffererstatning
  • Strafferett