Benedikte A Svensson

Benedikte har vært ansatt som advokatfullmektig i RettAdvokat siden våren 2020. Hun bistår i hovedsak klienter innen barne- og familierett og voldsofre i straffesaker. Hun er en dyktig jurist og tilbakemeldingene fra klientene er at hun i møte med dem er engasjert, behagelig, flink og effektiv. Benedikte er utdannet ved Universitetet i Tromsø , og skrev der masteravhandling om etterforsking av seksuelle overgrep mot barn.

  • Barne- og familierett
  • Barnevernsrett
  • Voldsoffererstatning
  • Strafferett

2020 – dd – Advokatfullmektig i RettAdvokat ANS
2018 – 2020 – Studentmedarbeider/sekretær i Advokatfellesskapet Falch
2018 – Gruppeleder hos Jusshjelpa i Nord-Norge
2017 – Saksbehandler hos Jusshjelpa i Nord-Norge

2020 – Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø