Benedikte A Svensson

Benedikte er nyutdannet jurist og ble ferdig med sin Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i januar 2020. Hennes masteroppgave omhandler etterforskning av seksuelle overgrep mot barn. I løpet av studietiden har hun arbeidet ved rettshjelstiltaket Jusshjelpa i Nord-Norge. Der bisto hun klienter innen barnerett, trygderett og arbeidsrett. I RettAdvokat arbeider hun som advokatfullmektig hovedsakelig med barne- og familierett og vil også bistå voldsofre i straffesaker.

  • Barne- og familierett
  • Barnevernsrett
  • Voldsoffererstatning
  • Strafferett