Utlendingsrett

RettAdvokat har omfattende erfaring med å bistå klienter i forbindelse med spørsmål om asyl og opphold i Norge. To av våre advokater står på det offentliges liste over asyladvokater, og blir jevnlig oppnevnt som advokater i asylsaker.

Vi bistår klienter fra en rekke ulike land. I tillegg til inngående kjennskap til norske og internasjonale bestemmelser om utlendingers rettsstilling, har vi også opparbeidet oss betydelig kunnskap om politiske og sosiale forhold i ulike land og regioner.