Strafferett

RettAdvokat kan bistå som forsvarer i straffesaker. Vi vil kunne bistå deg på en betryggende og god måte i alle faser av en straffesak, overfor politi, påtalemyndighet og domstol.