Eiendomsrett

RettAdvokat yter bistand i forbindelse med ulike spørsmål knyttet til fast eiendom.
Vi er samarbeidsadvokat med  Huseiernes Landsforbund og tilbyr deres medlemmer juridisk bistand i henhold til de vilkår som gjelder for forbundets medlemmer.

I tvister knyttet til fast eiendom vil det ofte være grunnlag for rettshjelpsdekning via forsikringsselskapet der den aktuelle eiendommen er forsikret. RettAdvokat yter særlig bistand knyttet til tvister og spørsmål vedrørende:

  • Servitutter, herunder veiretter m.v.
  • Naborett
  • Eiendomsgrenser
  • Ulike spørsmål vedrørende kjøp og salg av eiendom