Barne- og familierett

RettAdvokat har lang og bred erfaring innen barne- og familierett. I familiesaker bistår vi i hovedsak foreldre i saker om foreldreansvar, hvor barn skal bo fast og om samvær. I forbindelse med samlivsbrudd er konfliktnivået mellom partene ofte høyt, og det er derfor viktig med bistand som er løsningsorientert. Vårt fokus er alltid å forsøke å bidra til løsning av slike saker til beste for barnet.

RettAdvokat yter også bistand i barnevernssaker. Typisk gjelder dette saker hvor foreldre blir fratatt omsorgen for barn av barneverntjenesten.

Vi yter ellers bistand ved:

  • Opprettelse av ektepakter og samboeravtaler
  • Separasjon og skilsmisse
  • Økonomisk oppgjør mellom tidligere ektefeller og samboere
  • Barnebortføring