Rettsområder

RettAdvokat tilbyr advokattjenesten innen en rekke rettsområder.

Våre advokater har lang erfaring og spesialkompetanse innen arbeidsrett, barnevernrett, familierett ,eiendomsrett og utlendingsrett. I tillegg utfører RettAdvokat mange oppdrag som bistandsadvokat for voldsofre. Vi bistår også som forsvarer i straffesaker.