Fri rettshjelp

Dersom du har lav inntekt og formue kan du få dekket utgifter til advokatbistand gjennom fri rettshjelpsordningen. Staten betaler da advokatutgiftene for deg, og advokaten sender regningen direkte til fylkesmannen eller domstolen istedenfor til deg.

Dersom du har årlig inntekt under kr 246 000 og formue under kr 100 000 (ikke medregnet verdi på eiendom), vil du kunne få fri rettshjelp i saker som gjelder separasjon/skilsmisse, tvist ved barnefordeling/samværsrett, tvist med arbeidsgiver, personskadeerstatning, husleiesaker, m.m.

Egenandeler på fri rettshjelp

Egenandelen utgjør fra 1. januar 2017 kr 1 020,- og skal betales til advokaten direkte. Personer med årlig inntekt under kr 100.000,- skal ikke betale egenandel. Det påløper heller ikke egenandel ved saker om umyndiggjøring, barnevernsaker for fylkesnemnda, m.m.

Ta  kontakt  med RettAdvokat for mer informasjon om fri rettshjelpsordningen.

Rettshjelpsforsikring

Merk også at de fleste villa- og innboforsikringer inkluderer en rettshjelpsforsikring som dekker advokatutgifter i forbindelse med rettstvister, uavhengig av inntekts- og formuenivå. Ta  kontakt  med RettAdvokat for å vite mer om dette.