Priser

RettAdvokat har som mål å tilby rimelige advokattjenester, uten at dette går på bekostning av kvalitet. Fokus på effektive rutiner og lave faste kostnader gjør oss i stand til å holde en prisprofil som er langt lavere enn de fleste andre advokater.

Pris beregnes normalt etter medgått tid. Med mindre annet er avtalt er våre timepriser:

Timepris for private:        kr 1 020,- (eks. mva) kr 1 275  (inkl. mva)
Timepris for bedrifter:     kr 1 300,- (eks. mva)

Til sammenlikning var gjennomsnittlig timepris for advokattjenester i 2016
kr 1 839,- inkl. mva.

(Kilde: Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2016)