Advokat Per-Erik Gåskjenn

Per-Erik var ferdig utdannet jurist i 1994, og har arbeidet som advokat siden 2000. I RettAdvokat arbeider han spesielt med utlendingsrett, arbeidsrett, strafferett, barnevernrett og spørsmål vedrørende eiendomsrett. Per-Erik er også timelærer i rettslære ved Sjøkrigsskolen, samt underviser i internasjonale menneskerettigheter ved Folkeuniversitetet. Han har tidligere erfaring som dommerfullmektig fra Bergen tingrett, samt erfaring fra offentlig forvaltning, herunder Utlendingsdirektoratet og trygdeetaten. Per-Erik er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.

Per-Erik Gåskjenn

Født: 1967 Språk: Engelsk

Utdannelse

1993 Cand. jur, Universitetet i Bergen
Spesialfag:"Varemerke- og patentrett" og "Menneskerettigheter"

Praksis

1991-1994 Juridisk konsulent ved juridisk avdeling i Utlendingsdirektoratet, Oslo
1995 Advokatfullmektig i varemerke- og patentbyrået ActioLassen i Bergen
1996 Juridisk konsulent ved trygdeetaten i Bergen
1997 Juridisk konsulent ved namsmannen i Bergen
1997-2000 Dommerfullmektig ved Bergen byfogdembete og Bergen tingrett
2000-2002 Advokat i advokatfirmaet Andersen Legal i Bergen
2002-2004 Advokat i advokatfirmaet Vogt & Wiig AS i Bergen
2005- dd Advokat og partner i RettAdvokat ANS
Foreleser ved Sjøkrigsskolen (rettslære)
Foreleser ved Treider College (fast eiendoms rettsforhold)
Foreleser ved Folkeuniversitetet Vest (fast eiendoms rettsforhold)