Advokat Hilde Cecilie Meyer

Hilde Cecilie var ferdig utdannet jurist i 1999. Som advokat har hun jobbet både med forretnings- og privatklienter. Hun har lang erfaring som bistandsadvokat for voldsofre, og arbeider også med barnerett, barnevernsrett og arbeidsrett.  I 2004 fikk hun autorisasjon til å drive mekling i tvister etter Den Norske Advokatforeningens regler. Hun har tidligere erfaring fra offentlig forvaltning.

 

Hilde Cecilie Meyer

Født: 1973  Språk: Engelsk, tysk, fransk

Utdannelse

1999 Cand. jur, Universitetet i Bergen
Spesialfag: "Opphavsrett, kunst- og fotografirett"
2004 Autorisert som mekler av Den Norske Advokatforening

Praksis

1999-2000 Konsulent ved Høgskolen i Bergen
2001-2002 Advokatfullmektig i Andersen Legal ANS
2002-2005 Advokatfullmektig/advokat i Vogt & Wiig AS
2005-dd Advokat og partner i RettAdvokat ANS
Foreleser ved Treider College (familie- og arverett)
Foreleser ved Sjøkrigsskolen (erstatningsrett)